Transkreazioa

Transkreazioa itzulpen sortzailea da. Zure mezua beste hizkuntza batera egokitzen dugu, zure helburuari egokitutako testu natural eta gizatiar bat lortzeko.